عمان

عمان مسقط، نیزوا


تاریخ این تور به اتمام رسیده است

جاذبه‌ها

بازدید از مسجد جامع سلطان قابوس(العالم) در شهر مسقط، بازدید از بافت قدیم و بازار سنتی مسقط، بازدید از قلعه نیزوا، بازدید از مناظر زیبای ساحلی و کوهستانی در مسیر رسیدن به نیزوا، منطقه کوهستانی جبل اخضر (وادی غول)، باغ‌های پلکانی و قنات‌های افلاج(ثبت یونسکو)، گشت در بازارچه صنایع دستی نیزوا

برنامه سفر

1

سه شنبه 29 اسفند 1402
امروز قراره به سوئیس خاورمیانه یعنی کشور عمان سفر کنیم! با پرواز ساعت 11:5۵ ایرلاین سلام ایر از تهران به سمت مسقط پرواز می‌کنیم. با رسیدن به این شهر زیبای ساحلی و تحویل اتاق ها، عصر به گشت پیاده روی شهر مسقط میپردازیم


 

2

چهارشنبه 1 فروردین 1403
در کنار همسفران عزیز سال نو را جشن میگریم.
پس از صرف صبحانه به دیدن شهر مسقط میپردازیم، ابتدا به بازدید از کاخ سلطنتی العالم و بافت قدیم و بازار قدیمی شهر میریم، عصر از جزیره دیمانیات دیدن میکنیم


 

3

پنجشنبه 2 فروردین 1403
پس از صرف صبحانه به سمت منطقه کوهستانی جبل اخضر یا کوه‌های سبز عمان میریم. در ادامه به دیدن باغ‌های پلکانی و سیستم ابرسنای قنات‌های(افلاج) که ثبت یونسکو هستند میرویم. عصر به شهر نیزوا میرسیم و پس از تحویل اتاق ها استراحت می‌کنیم. شب به گشت شبانه این شهر زیبا میرویم.


 

4

جمعه 3 فروردین 1403
پس از صرف صبحانه به دیدن قلعه نیزوا، گشت در بازارچه صنایع دستی و بافت قدیم نیزوا و گشت در روستاهای بهلا و جبرین میرویم. شب به هتل برگشته و استراحت میکنیم.


 

5

شنبه 4 فروردین 1403
پس از صرف صبحانه به سمت مسقط برمیگردیم، به یک مرکز خرید رفته پس از صرف نهار به سمت فرودگاه حرکت میکنیم و با پرواز ساعت 17:00 ایرلاین سلام ایر به سمت تهران پرواز میکنیم و با یک خاطره ای فراموش نشدنی ساعت 19:00 به تهران میرسیم.

درباره سفر

اطلاعات تکمیلی

سایر خدمات