ازبکستان

ازبکستان سمرقند بخارا تاشکند خیوه


تاریخ این تور به اتمام رسیده است

جاذبه‌ها

بازدید از موزه افراسیاب، شاه زنده مسجد بی‌بی خانم، بازار سیاب، مجموعه ریگستان، گور‌‌ امیر، آرامگاه خواجه بهاالدین‌ نقشبند، آرامگاه امیر اسماعیل سامانی، چشمه ایوب، ارگ حکومتی، محله لب‌حوض، مجموعه پای کلان، مدرسه میر عرب و تاقی های بازار، رود آمودریای کهن (جیحون)، محوطه ایچان کالا (ایشان قلعه)، مدرسه محمد امین خان، کلتا منار، ارگ کهنه، مسجد جامع، آرامگاه پوریای ولی چهارسوبازار، میدان امیرتیمور، تاشکند‌ سیتی، مقبره یونس خان جغتایی

برنامه سفر

1

یکشنبه 5 فروردین 1403
از تهران صبح با پرواز مستقیم ایرلاین زاگرس به سمت تاشکند پرواز می‌کنیم، ساعت 11:00 به وقت محلی می‌رسیم، به گشت شهر تاشکند می‌پردازیم و از چهارسوبازار، میدان امیرتیمور، مقبره یونس خان جغتایی بازدید می‌کنیم و شب برای استراحت به هتل می‌رویم.

2

دوشنبه 6 فروردین 1403
صبح زود به فرودگاه رفته و با پرواز ساعت ۶ صبح به شهر اورگنج پرواز می‌کنیم.ساعت 7:30 می‌رسیم و به شهر خیوه رفته و از محوطه ایچان کالا (ایشان قلعه) مدرسه محمد امین خان، کلتا منار، ارگ کهنه، مسجد جامع، آرامگاه پوریای ولی و دیدنی های دیگر این شهر کهن بازدید می‌کنیم. عصر به هتل رفته و استراحت می‌کنیم.

3

سه شنبه 7 فروردین 1403
شهریور پس از صرف صبحانه از شهر خیوه(خوارزم) به سمت شهر بخارا حرکت می‌کنیم. درمیانه راه از رود آمودریای کهن (جیحون) دیدن می‌کنیم. عصر فرصت کوتاهی داریم برای یک گشت و گذار در بخارا و اگر زمان اجازه داد به آرامگاه خواجه بهاالدین نقشبند خواهیم رفت. شب برای استراحت به هتل می‌رویم.

4

چهارشنبه 8 فروردین 1403
بعد از صبحانه به بازدید آرامگاه امیر اسماعیل سامانی و چشمه ایوب و ارگ حکومتی و محله لب‌حوض می‌رویم. ناهار، آش پلو بخارایی می‌خوریم و بعد از ناهار از مجموعه پای کلان، مدرسه میر عرب و تاقی های بازار دیدن می‌کنیم و شب، شام در بخارا خواهیم بود.

5

پنجشنبه 9 فروردین 1403
پس از صرف صبحانه از شهر بخارا به سمت شهر سمرقند حرکت می‌کنیم، ظهر به سمرقند رسیده پس از صرف ناهار به دیدن کارگاه کاغذسازی می‌رویم، عصر به صورت پیاده روی در بافت قدیم شهر می‌رویم.

6

جمعه 10 فروردین 1403
بعد از صبحانه به بازدید شهر سمرقند می‌پردازیم، و از موزه افراسیاب، رصدخانه الغبیک، شاه زنده، مسجد بی‌بی خانم، بازار سیاب، مجموعه ریگستان، گور امیر بازدید می‌کنیم.

7

شنبه 11 فروردین 1403
پس از صرف صبحانه و تحویل اتاق ها با اتوبوس سمرقند را به سمت تاشکند ترک می‌کنیم. پس از صرف ناهار برای خرید سوغاتی و صنایع دستی به تاشکند سیتی می‌رویم. عصر به هتل برای استراحت می‌رویم.

8

یکشنبه 12 فروردین 1403
پس از صرف صبحانه به سمت فرودگاه رفته و با پرواز ساعت 12:30 ایرلاین زاگرس به سمت تهران پرواز می‌کنیم و عصر به تهران می‌رسیم.

درباره سفر

اطلاعات تکمیلی

سایر خدمات