عمان

عمان مسقط، نیزوا


تاریخ این تور به اتمام رسیده است

جاذبه‌ها

بازدید از مسجد جامع سلطان قابوس(العالم) در شهر مسقط، بازدید از بافت قدیم و بازار سنتی مسقط، بازدید از قلعه نیزوا، بازدید از مناظر زیبای ساحلی و کوهستانی در مسیر رسیدن به نیزوا، منطقه کوهستانی جبل اخضر (وادی غول)، باغ‌های پلکانی و قنات‌های افلاج(ثبت یونسکو)، گشت در بازارچه صنایع دستی نیزوا

برنامه سفر

1شنبه 9 دی 1402
امروز قراره به سوئیس خاورمیانه یعنی کشور عمان سفر کنیم!
با پرواز ساعت 11:5۵ ایرلاین سلام ایر از تهران به سمت مسقط پرواز می‌کنیم.
با رسیدن به این شهر زیبای ساحلی و تحویل اتاق ها، عصر به گشت پیاده روی شهر مسقط میپردازیم
2یکشنبه 10 دی 1402
پس از صرف صبحانه به دیدن شهر مسقط میپردازیم، ابتدا به بازدید از کاخ سلطنتی العالم و بافت قدیم و بازار قدیمی شهر میریم، عصر از جزیره دیمانیات دیدن میکنیم
3دوشنبه 11 دی 1402
پس از صرف صبحانه به سمت منطقه کوهستانی جبل اخضر یا کوه‌های سبز عمان میریم. در ادامه به دیدن باغ‌های پلکانی و سیستم ابرسنای قنات‌های(افلاج) که ثبت یونسکو هستند میرویم. عصر به شهر نیزوا میرسیم و پس از تحویل اتاق ها استراحت می‌کنیم.
شب به گشت شبانه این شهر زیبا میرویم.
4سه شنبه 12 دی 1402
پس از صرف صبحانه به دیدن قلعه نیزوا، گشت در بازارچه صنایع دستی و بافت قدیم نیزوا و گشت در روستاهای بهلا و جبرین میرویم.
شب به هتل برگشته و استراحت میکنیم.
5چهارشنبه 13 دی 1402
پس از صرف صبحانه به سمت مسقط برمیگردیم، به یک مرکز خرید رفته پس از صرف نهار به سمت فرودگاه حرکت میکنیم و با پرواز ساعت 17:00 ایرلاین سلام ایر به سمت تهران پرواز میکنیم و با یک خاطره ای فراموش نشدنی ساعت 19:00 به تهران میرسیم.

درباره سفر

اطلاعات تکمیلی

سایر خدمات